Szczelne akumulatory bezobsługowe zasilanie awaryjne, rozruch silników, zasilanie urządzeń.

Akumulatory bezobsługowe cechują się tym, że zastosowane w nich zostały szczelne obudowy i użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do elektrolitu. Jednostki takie wyposażone są najczęściej w system odzyskiwania gazów oraz w zawór bezpieczeństwa wypuszczający ewentualny nadmiar oparów wydzielonych podczas zbyt intensywnego ładowania oraz w ostatniej fazie ładowania. Zawór spełnia też rolę zabezpieczenia przed wybuchem oraz zabezpiecza przed wyciekiem elektrolitu.

W tego typu konstrukcji nie przewiduje się, aby podczas eksploatacji wystąpiła potrzeba ingerencji we wnętrze urządzenia, ponieważ obudowa jest tak zaprojektowana, aby wydostawała się z niej jak najmniejsza ilość gazów. Użytkowanie takich akumulatorów jest bezpieczniejsze z tego względu, że istnieje minimalne ryzyko wycieku żrącego elektrolitu. Z drugiej strony należy być bardzo ostrożnym przy ładowaniu, ponieważ zbyt duży prąd może przyspieszyć „gazowanie” elektrolitu, a to doprowadzić może do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i bezpowrotnej straty składników roztworu kwasowego.

W stosowanych dawniej akumulatorach (również tych małych samochodowych) korki były dostępne dla użytkownika i możliwe do wykręcenia, istniała tymsamym możliwość uzupełniania utraconej wody. Obecnie taka możliwość spotykana jest już praktyczni tylko w rozwiązaniach przemysłowych i są to najczęściej ogniwa 2V, wyposażone w zawór odpowiedzialny za rekombinację gazów i odzysk elektrolitu a jednoczeście z możliwością uzupełniania elektrolitu.

Zastosowania akumulatorów bezobsługowych

Akumulatory kwasowo-ołowiowe dzielą się na trzy główne grupy jeżeli chodzi o zastosowanie:

  • rozruchowe (najczęściej praca buforowa)
  • głębokiego rozładowania (stosowane do pracy cyklicznej)
  • buforowe - stosowane do zasilania awaryjnego